Publikationer

Danmark

 

Stemmes der personligt i storkommunen: En analyse af vælgeradfærd i Skælskør kommune. ved: Jon Sundbo og Christian Heilskov Rasmussen.  Danske Kommuner, nr. 1: 13 – 16,  1970.

Hellig 3 Kongers løb på Agersø og Omø. Historisk Årbog for Sorö Amt, 1970.

Bistand med forhindringer, Jordens Folk, 5 årg. nr. 1, p- 30 – 36. 1969.

Kommunesammelægningen i Skælskør. 2 kapitler om konsekvenserne for foreninger og folkeliv, som følge af kommunesammenlægningen i Skælskør i 1964 og 1970. Forskningssekretariatet, København 1973.

A Biographical Bibliography of Scandinavian Anthropologists: Current Anthropology: Vol 14, no 1-2, February – april 1973, p 73 – 82.

Indianerne i skolebøgerne. Johannesen, Joanna; Laursen, Flemming; Rasmussen, Christian H.:  i: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 9: 448-461, 1973.

Small-scale industries in Kenya.(Med Britta Mikkelsen ) Center for Development Research, Copenhagen 1974.

Udviklingsprocessen i Latinamerika. Mellemfolkeligt Samvirke, Copenhagen 1975.  Ed. 3 vol.

4 artikler om landsbyen Peguche, Otavalo, Ecuador i: Rundt i Verden, Lærerforeningens materialeudvalg, Årgang16, 1,2 (1968),3 (1969); Årgang 17, 1. (1969).

At komme hjem. Indtryk og tanker fra Rødding Højskole, okt 1988
Aarsskrift for Rødding Højskole1988, p. 47-52. Gæst i mit eget land Berlingske Weekendavis, 23. februar 1990.

Tid til Te

Katalog til udstilling af samme navn på Handels og Søfartsmuseet på Kronborg, 2005. Heste i Danmark,

Red. sammen med Ib Møller, Forlaget Saxo, pp 438, 2007.

De forstenede heste, Christian Rasmussen. Foto: Martha Velázquez. Trykt i forbindelse med udstillin-gen: ‘Klap lige hesten’, på Kunstcentret Silkeborg Bad, 26. maj, 2021. Video af Erik Nørgaard Gravesen, https://www.youtube.com/watch?v=XgLvoibgMAU Ecuador

 

Mexico

 

Daglig liv i Mexico. Med Viggo Rivad. Mellemfolkeligt Samvirke, 1978.

Rige og fattige kvinder,

Fotos og tekst i MS bladet: Udkig, nr. 1, 1980

Mexico – verdens største by. Med Björn Förde. Gyldendal, 1982

Huichol-indianerne,  Tekster til lysbilleder og lydbånd, som jeg optog under en rejse til Huichol-møde, brugt på Nationalmuseet’s Huichol-udstilling. Billeder og bånd skulle ligge på Nationalmuseet, ifølge brev til Berete Due, 4 dec. 1983, og mail 02.2003 Mexico. (Kapitel i geografi skolebog)  Geografforlaget, Denmark 1986.

Mexicansk Keramik – tradition og fornyelse

Tekst til katalog til udstilling på Grimmerhus keramikmuseum, Middelfart, Dec., 2003 og KunstCentret Silkeborg Bad 2004.

Verdens centrum i Mayalandet, Med Lasse og Ib Spang Olsen, Nulle Øigaard og Josefine Bergsøe lavede vi skole og tv filmen ‘Verdens Centrum i Mayalandet’ til 500 jubilæet for Columbus opdagelse i 1492 af det, vi i dag kalder Amerika.  1992.

 

La Huasteca, San Luis Potosi

 

Tenec – conoce tu comunidad. (Tenec – kend dit samfund) Instituto Nacional Indigenista, 85 pp, Mexico 1976.

Indianerne – den mest udbyttede og undertrykte befolkningsgruppe /  Fotos brugt til tegninger i: ‘Morderens kone’  af Margrethe Agger.  Kontakt 4: 38 – 40, 1977-78.

Hipolito – en dreng i Mexico. Mellemfolkeligt Samvirke, 1978.

Tamapatz – en landsby i Mexico. Mellemfolkeligt Samvirke, 1978.

Julia, Julia – Hopsasa,

Børnebog indsendt til Borgen’s Børnebogs-konkurrence. Vandt 3. præmie., ikke publiceret.

Cara de la Huasteca (La Huastecas Ansigt). Bogen er opsat i tekstbehandlings programmet Indesign og findes som pdf fil, men er ikke udgivet. 171 pp. med 148 fotos. Ikke publiceret.

Yucatan

 

Alle studier, artikler og bøger om kunsthåndværk og antropologi er lavet sammen med min     uundværlige samlever og kollega Silvia Teran.

Artesanias de Yucatan.(Kunsthåndværk på Yucatan.) Med Silvia Teran. Maldonado Editores, Merida, Yuc. 1981.

Yucatan, Historia e Economia. Fotografisk illustration og tekst i nr. 8 – 22.

Punto y Seguido. Diario del Sureste, Merida. 10 artikler om dagligliv, arkitektur og kunst i byen Merida.

Musica, fiestas y ceremonias entre los campesinos mayas de Yucatan. (Musik, fest og ceremonier blandt maya indianerne på Yucatan) Sammen med musiketnologen Max Jardow Pedersen. Manus 250 pp. Ikke udgivet.

Mexico – mennesker og natur på Yucatan. Aschehough, 1982.

Fiskerne på Yucatan. Bygd, 32pp, 1987. Skolebog på med tekster og illustrationer fra udstillingen af samme navn, på Dansk Fiskerimuseum, Djurslands Museum, Grenaa, 1983.

La Muerte en Yucatan.( Døden på Yucatan )  Revista de la Universidad Autonoma de Yucatan, No 167. 1988. 

De dødes huse. Samvirke: no. 10, 1988.

Børnene i verdens centrum. Børnebogs-manuskript. En udvidelse af det manuskript der lå til grund for TV-filmen: Bussen kører ikke længere, i samarbejde med Per Schultz og Anette Pilmark fra DRTV. Ikke publiceret, ca. 100 sider.

Las dos mitades del Cielo: Anecdotas sobre el no machismo de los Mayas milperos del Oriente Yucateco.

Silvia Terán og mig på sidefløjen.

  1. Revista de la Universidad Autonoma de Yucatan, No 179,pp 68 – 76 1991.
  2. CACELA, Caceta de Estudios Latinoamericanos. 5-6/1991-92, Tidskrift for Latinamerika- studier, Aarhus, Danmark.

Relatos del Centro del Mundo.  U Tsikbalo’obi Chuumuk Lu’um

(Fortællinger fra Verdens Centrum) Tomo I, II,  III.  Merida, Yucatan. Udgivet i 3 bind af Undervisningsministeriet på Yucatan  12 oct.  1992, 500 året for Columbus’s rejse.  Genudgivet i 2022 og kan læses poå vore hjemmeside, culturamaya.mx La Milpa de los Mayas,

La Agricultura de los Mayas Prehispanicos y Actuales en el Noreste de Yucatan. Med Silvia Terán. ( Mayaernes Landbrug, Landbruget hos fortidens og nutidens Maya indianere.) Gobierno del Estado de Yucatan.  349 sider, Merida 1994.

Genudgivet i 2010 på Mexicos nationale universitet, UNAM – Universida Nacional Autónmo de México.

La  Modernizacion de  la Milpa en Yucatán: Utopia o Realidad ( Modernisering af det traditionelle landbrugssystem, la milpa, på Yucatan: mulighed eller utopi).  Ed. Daniel Zizumbo, Christian Rasmussen,  Silvia Teran Luis Arias. CICY- Centro de Investigación Cientifica de Yucatán y DANIDA. Merida 1992.

Silvia Terán og jeg har tre artikler i bogen. Med penge til mit projekt  fra DANIDA organiserede jeg seminaret med 27 bidrag. Broderi og Smykker fra Maya-indianerne.

Katalog med tekst og billeder til udstillingen af samme navn, på Nationalmuseet, 1994. Sammen med Silvia Terán.

Recursos Genéticos de la Milpa Tradicional Yucateca (México) Siglo XV! y Siglo XX

  1. Terán y C.H. Rasmussen. Actas Etnoibotánica 92: 351-356 (1997)

Genetic Diversity and Agricultural Stretegy in the 16th Century Yucatecan Milpa-Agriculture. Biodiversity. and Conservation 4, 363-381 (1995). Las Plantas de la Milpa

Teran, Silvia; Rasmussen Christian H.; May Cauich, Olivio.

Fundación Tun Ben Kin, Merida, Yuc. Mexico 1998. Pp. 290.

Los Mayas Milperos de Yucatán y su Entorno Social y Natural, (Det traditionelle milpa landbrug blandt mayaindianerne på Yucatan.  31 fotos og tekster. Universidad Autonomo de Yucatán,  UADY www/http://www.uady.mx/)sitios/mayas/exposicion. Catedral de Mérida,

(Meridas Katedral),  med Kate Howe, Juan Castro Lara. Cabildo Metropolitano de Yucatán,  2001. Catedral of Mérida

English edition with Kate Howe, Juan Castro Lara Cabildo Metropolitano de Yucatán,  2001.

El Diario del Comisario

(Diario del Comisario Gaspar Canul Nahuat de Xocén, de Abril 1999 hasta Octubre 2001) Sammen med Silvia Teran. (En landsby borgmesters dagbog fra april 1999 til oktober 2001) , pp. 487, UADY: Universidad Autónomo de Yucatán, Merida, 2004. Nohoch Libro de la Comisaría de Xocén

(Documentos en el archivo comisarial de 1930 hasta 1999). Sammen med Silvia Teran (Dokumenter fra kommunekontoret i landsbyen Xocen).  UADY: Universidad Autónomo de Yucatán, Merida 2006.

Xocén, El Pueblo en el Centro del Mundo

(Antropologisk monografi over landsbyen Xocen) Sammen med Silvia Teran. pp 496, UADY: Universidad Autónomo de Yucatán, Merida 2006.

Et Glimt af Gud. En mayalandsby og dens bibelhistorier. Fischer-Møller, Peter; Rasmussen, Christian Heilskov. 164 pp. Saxo Forlag 2007. (Biblen som den blev fortalt os i Xocen.)  Jinetes del Cielo Maya: Dioses y Diosas de la Lluvia

(Førspanske og nutidige regnguder hos mayaindianerne i Xocen). Sammen med Silvia Teran. UADY: Universidad Autónomo de Yucatán, 2008. pp.388. Artesanías y  arte popular de Yucatan

Med Silvia Terán, Luz Elena Arroyos

Fomento Cultural Banamex, 2009.  pp 299.

Las artesanias en Yucatán. Med Silvia Terán, Luz Elena Arroyos,. Gobierno del estado de Yucatán, 2010, pp 151.

La historia de la vida de Tiburcio Tzakun Cab y la fomentacion del ejido de Polhuacxil. Forfatter: Tiburcio Tzakum Cab. Redaktør: Christian H. Rasmussen.  Instituto de Cultura de Yucatán, 2011. pp. 295.

La historia de Tiburcio. Autor: Tiburcio Tzakum Cab, Edición: Christian H. Rasmussen.  SEDECULTA, 2015. pp. 211.

La Historia de Rebulocion del Pueblo de Bolonchen Ticul Can. El Año del – 1918.  Autor: Tiburcio Tzakun Cab. Transkription og introduktion, Christian H. Rasmussen. UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016, pp 106.

Las Mujeres Decentes de la 58. Interview og tekst: Christian H. Rasmussen. Broderede og tegnede illustrationer efter mine fotos af Elena Martínez og Gabriel Ramírez. 2012. Edición privada. pp 126.

Las artesanías de Yucatán,  Editorial Dante, Mérida. 2013, 48 pp.

Handcrafts of Yucatan, Editorial Dante, Mérida. 2013, 48 pp.

Mérida con Amor. Fotografisk udstilling med 40 fotos, 100 x 160 cm, på Meridas hovedgade Paseo de Montejo en Mérida. En bog/katalog med digte og tekster til 199 fotos af Mary Carmen Avila Castro blev samtidig udgivet. Ayuntamiento de Mérida, januar 2014. pp 198.

Tercera llamada ¡comenzamos! Teatro yucateco 2009 – 2014.  Con Madeleine Lizama. Pp. 358.

SEDECULTA, Mérida 2015

Las fotos del Antropólogo, SEDECULTA, Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. Autobiografía sobre mi trabajo y tiempo en Yucatán. Pp. 210. 2018.

http://acervo.bibliotecavirtualdeyucatan.com.mx/janium/RECURSOS/94877/94877.pdf

Pintando las Paredes de Yucatán. Grafiti y pinturas murales en Mérida y pueblos de Yucatán. Pp. 212 Edición digital:

https://issuu.com/culturamerida/docs/pintando_las_paredes_de_yucat_n-rasmussen. Ayuntamiento de Mérida, 2020. culturayucatan.mx

https://antropica.com.mx/ojs2/index.php/AntropicaRCSH/article/view/394/529

El diario de María en el tiempo de Cocona virus U tsikbal sansamal Maria Tu k’iinilo’ob e Corona Virus., Marias dagbog – i coronavirussens tid, Interview af Maria Dzib, redigeret af Christian Rasmussen. Annoteret, dag for dag, fra 19. marts 2020 – slutningen af juni 2021 i Xocén. Introduktion, 500 sider, på maya og spansk. 2022

Vivir a la sombra de alcohol y drogas, U kuxtalil ich u éejoch’e’enil le kaltaló yéetel ba’alo’ob ku k’asik máak /    At leve i skyggen af alkohol og stoffer.

Interviews med 54 kvinder, nogle mænd og unge mennesker, der lever “i skyggen” af alkohol og stoffer. Teksten har, med min introduktion, 238 sider, på maya og spansk.  2022.

Amor, desamor – y sexo  – InYakunáj yeetel tus ts’is yeetel xan ts’is,  Kærligheder, hjertesorger – og sex 8 mænd og 15 kvinder mellem 13 og 63 år fra en maya-talende landsby fortæller om deres erfaringer med kærlighed og sex. Interview Maria Dzib, redigeret af Christian Rasmussen. 78 sider på spansk og maya. Digital udgave. 2023.

kapitler