Menú

27. Hellig 3 kongers løb

Til den nye storkommune hører også de to øer, Agersø og Omø. Vel på grund af deres relative isolation havde de bevaret nogle skikke, som på det tidspunkt var forsvundet andre steder. Det var blandt andre, at ’løbe hellig 3 kongers løb’. Unge og gamle blev klædt ud, for det meste med en maske og en omvendt jakke eller en gammel damekjole. Så gik de fra hus til hus, bankede på, og her var man var klar til at tage imod. Det gjaldt for de udklædte om ikke at blive genkendt og for husboerne at genkende de formummede gæster. Blev man det, kunne man godt smide masken, hvad der også gjorde det lettere at fortære de æbleskive og den skænk man altid blev budt på. Primus motor for at holde denne tradition ved lige var gårdejeren Jens Peter, jeg har glemt hans efternavn. Han var vist mest landmand, fordi hans far nu havde efterladt ham en bondegård med køer og hesten. Og dårligt var det jo heller ikke at bo på Agersø med havudsigt til alle sider. Men nogen entusiastisk landmand var han ikke, for hele bedriften blev drevet i det små med hånd og firbenede hestekræfter, selv om den lille grå Ford-traktor for mange år siden havde pløjet sine sejrsfuger gennem den danske ager. Men når det lakkede hen mod Hellig 3 Konger, så var der gang i den hos Jens. På sit loft havde han et par store dragkister fyldt med gammelt tøj, og det var herfra de fleste af de omkringløbende blev udklædte.

Det første år så jeg hvad der skete på Agersø. Det næste år var jeg på Omø. Her fulgte jeg med rundt sammen med skolelæreren, og fyrpasser Olsen. Vi blev så vel beskænke-de, at jeg ikke nåede frem til den ekstra færgetur der var bestilt til kl. 1 – 2 om morgenen. Det var også en helt ugudelig tanke, at planlægge en så sen eller tidlig retræte efter den gæstfrie selskabelighed hos omøboerne.

Om skikkene og forløbet på Agersø og Omø fik jeg skrevet en lille artikel, der således var min første ’videnskabelige’. Offentliggjort i Historisk Årbog for Sorø Amt. Et par år efter blev vi færdige med den samlede analyse af kommunesammenlægningen. Hver af deltagerne bidrog med et kapitel i bogen ’Kommunesammenlægningen i Skælskør’.

kapitler